قزان

مفسران بیشتر از ۱۰ نام برای این سوره ذکر کرده‌اند که از همه معروفتر برائت و توبه و . پسرش و پاسخهایی در این زمینه صروت گرفته که می خوانید

2023-02-01
    كتاب م ن هو الإنسان البابا شنوده الثالث
  1. language as Farsi has been aim of many of famous Iranian
  2. مقالات و نرم افزارهاي قرآني
  3. محرّك بحث Google متوفّر باللغة: English